Xe nâng tay 5 tấn

Bán xe nâng hàng kéo tay kiểu Hand Pallet Truck 5 tấn. Ngoài ra, chúng tôi còn có cung cấp các loại xe nâng hàng - xe nâng tay thấp, xe kéo tay với tải trọng 2.5 tấn và 3 tấn. Call 0937.782.768

WB50

Capacity
5000 kg
Lower Fork Height
88 mm
Steering Wheel
200 mm
Fork Wheel Tandem
85 x 80 mm
Max. Lift Height
205 mm
Total height
1253 mm
Overall length
1614 mm
Fork length
1220 mm
Width overall fork
685 mm
Truck weigth
103-110 kg

Wheel & Roller : steel wheel with Nylon Cover


DF25
Capacity
2500kg
LowerForkHeight
85mm
SteeringWheel
160mm
ForkWheelTandem
85x80mm
Max.LiftHeight
195mm
Totalheight
1233.5mm
Overalllength
1528.5mm
Forklength
1220mm
Width overall fork
685 mm
Truck weigth  
65-77 kg
Wheel & Roller : available in Nylon or Polyurethane (PU)


Tags:

Login your Gmail account to comment[ 0 ]