Pallet nhựa lưu kho nhập khẩu

Pallet nhựa lưu kho hàng hóa nhập khẩu,
Dino Pallet  Thailand – Bravo series,

Pallet nhựa hai mặt kiểu mặt bít kích thước 1000 x 1200 và 1100 x 1200 có các lỗ chống trượt chuyên dùng lưu kho hàng hóa nhẹ.
Pallet nhựa lưu kho 2 mặt Thái Lan
Pallet nhựa lưu kho 2 mặt Thái Lan
Pallet nhựa lưu kho 2 mặt nhập khẩu
Pallet nhựa lưu kho 2 mặt nhập khẩu
CODE
SIZE (mm)
LOAD (kgs)
WGHT (kgs)
Lift Truck
DMS 1012 BV
1000x1200x155
4500-1500-700
18.68
Forklift: 4, Bishamon: 0, Stacker: 0
DMS 1012 BVSS-3
1000x1200x155
6000-2000-700
21.74
Forklift: 4, Bishamon: 0, Stacker: 0
DMS 1112 BV
1100x1200x155
4500-1500-700
20.58
Forklift: 4, Bishamon: 0, Stacker: 0
DMS 1112 BVSS-3
1100x1200x155
6000-2000-700
23.35
Forklift: 4, Bishamon: 0, Stacker: 0
DMS 1212 BV
1200x1200x155
4500-1500-700
22.58
Forklift: 4, Bishamon: 0, Stacker: 0
DMS 1212 BVSS-3
1200x1200x155
6000-2000-700
25.63
Forklift: 4, Bishamon: 0, Stacker: 0

Pallet nhựa nhập khẩu Thái Lan kiểu mặt bít siêu phẳng kiểu pallet nhựa 2 mặt.
Pallet mặt bít nhập khẩu Thái Lan
Pallet mặt bít nhập khẩu Thái Lan
Pallet 2 mặt nhập khẩu Thái Lan
Pallet 2 mặt nhập khẩu Thái Lan
CODE
SIZE (mm)
LOAD (kgs)
WGHT (kgs)
Lift Truck
DML 1012 BV
1000x1200x155
4500-1500-700
18.54
Forklift: 4, Bishamon: 0, Stacker: 0
DML 1012 BVSS-3
1000x1200x155
6000-2000-700
21.6
Forklift: 4, Bishamon: 0, Stacker: 0
DML 1112 BV
1100x1200x155
4500-1500-700
20.45
Forklift: 4, Bishamon: 0, Stacker: 0
DML 1112 BVSS-3
1100x1200x155
6000-2000-700
23.22
Forklift: 4, Bishamon: 0, Stacker: 0
DML 1212 BV
1200x1200x155
4500-1500-700
22.7
Forklift: 4, Bishamon: 0, Stacker: 0
DML 1212 BVSS-3
1200x1200x155
6000-2000-700
25.75
Forklift: 4, Bishamon: 0, Stacker: 0

Pallet nhựa mở 1 mặt kiểu ô cửa, pallet nhựa 6 thanh chặn nhập khẩu Thái Lan mặt bít có lỗ chống trượt.
Pallet mặt bít chống trượt
Pallet mặt bít chống trượt
Pallet nhựa ô cửa 6 thanh chặn
Pallet nhựa ô cửa 6 thanh chặn
CODE
SIZE (mm)
LOAD (kgs)
WGHT (kgs)
Lift Truck
WMS 1012 BV
1000x1200x155
4500-1500-600
16.56
Forklift: 4, Bishamon: 4, Stacker: 0
WMS 1012 BVSS-3
1000x1200x155
6000-2000-1000
19.12
Forklift: 4, Bishamon: 4, Stacker: 0
WMS 1112 BV
1100x1200x155
4500-1500-600
18.42
Forklift: 4, Bishamon: 4, Stacker: 0
WMS 1112 BVSS-3
1100x1200x155
6000-2000-1000
21.48
Forklift: 4, Bishamon: 4, Stacker: 0
WMS 1212 BV
1200x1200x155
4500-1500-600
20.37
Forklift: 4, Bishamon: 4, Stacker: 0
WMS 1212 BVSS-3
1200x1200x155
6000-2000-1000
23.43
Forklift: 4, Bishamon: 4, Stacker: 0

Pallet nhựa 1 mặt nhập khẩu Thái Lan kiểu ô cửa mặt phẳng. Pallet mặt bít nhập khẩu.
Pallet nhựa nhập khẩu Thái Lan
Pallet nhựa nhập khẩu Thái Lan
Pallet nhựa 6 thanh chặn ô cửa
Pallet nhựa 6 thanh chặn ô cửa
CODE
SIZE (mm)
LOAD (kgs)
WGHT (kgs)
Lift Truck
WML 1012 BV
1000x1200x155
4500-1500-600
16.52
Forklift: 4, Bishamon: 4, Stacker: 0
WML 1012 BVSS-3
1000x1200x155
6000-2000-1000
19.58
Forklift: 4, Bishamon: 4, Stacker: 0
WML 1112 BV
1100x1200x155
4500-1500-600
18.4
Forklift: 4, Bishamon: 4, Stacker: 0
WML 1112 BVSS-3
1100x1200x155
6000-2000-1000
21.46
Forklift: 4, Bishamon: 4, Stacker: 0
WML 1212 BV
1200x1200x155
4500-1500-600
20.32
Forklift: 4, Bishamon: 4, Stacker: 0
WML 1212 BVSS-3
1200x1200x155
6000-2000-1000
23.38
Forklift: 4, Bishamon: 4, Stacker: 0

Pallet nhựa mở kiểu 3 thanh chặn nhập khẩu Thái Lan, pallet mặt bít chống trượt
Pallet nhựa mở 3 thanh chặn
Pallet nhựa mở 3 thanh chặn
Pallet nhựa Thái Lan nhập khẩu
Pallet nhựa Thái Lan nhập khẩu
CODE
SIZE (mm)
LOAD (kgs)
WGHT (kgs)
Lift Truck
EMS 1012 BVSS-6
1000x1200x155
6000-2000-1000
20.15
Forklift: 4, Bishamon: 2, Stacker: 2
EMS 1112 BVSS-6
1100x1200x155
6000-2000-1000
22.28
Forklift: 4, Bishamon: 2, Stacker: 2
EMS 1212 BVSS-6
1200x1200x155
6000-2000-1000
24.51
Forklift: 4, Bishamon: 2, Stacker: 2

Pallet nhựa mở 3 thanh chặn Thái Lan nhập khẩu kiểu pallet mặt bít siêu phẳng
Pallet nhựa mặt phẳng lưu kho
Pallet nhựa mặt phẳng lưu kho
Pallet nhựa 1 mặt dạng mở
Pallet nhựa 1 mặt dạng mở
CODE
SIZE (mm)
LOAD (kgs)
WGHT (kgs)
Lift Truck
EML 1012 BVSS-6
1000x1200x155
6000-2000-1000
20.1
Forklift: 4, Bishamon: 2, Stacker: 2
EML 1112 BVSS-6
1100x1200x155
6000-2000-1000
22.23
Forklift: 4, Bishamon: 2, Stacker: 2
EML 1212 BVSS-6
1200x1200x155
6000-2000-1000
24.47
Forklift: 4, Bishamon: 2, Stacker: 2

Pallet nhựa mặt bít chống trượt nhập khẩu Thái Lan, dạng Pallet nhựa ô cửa – pallet nhựa 6 thanh chặn mặt dưới.
Pallet nhựa nhập khẩu Thailand
Pallet nhựa nhập khẩu Thailand
Pallet nhựa lưu kho nhập khẩu
Pallet nhựa lưu kho nhập khẩu
CODE
SIZE (mm)
LOAD (kgs)
WGHT (kgs)
Lift Truck
WMS 1012 BVH17
1000x1200x170
4500-1500-600
17
Forklift: 4, Bishamon: 4, Stacker: 0
WMS 1012 BVSS-3H17
1000x1200x170
6000-2000-1000
20.14
Forklift: 4, Bishamon: 4, Stacker: 0
WMS 1112 BVH17
1100x1200x170
4500-1500-600
19
Forklift: 4, Bishamon: 4, Stacker: 0
WMS 1112 BVSS-3H17
1100x1200x170
6000-2000-1000
22.06
Forklift: 4, Bishamon: 4, Stacker: 0
WMS 1212 BVH17
1200x1200x170
4500-1500-600
21.04
Forklift: 4, Bishamon: 4, Stacker: 0
WMS 1212 BVSS-3H17
1200x1200x170
6000-2000-1000
24.1
Forklift: 4, Bishamon: 4, Stacker: 0

Pallet nhựa mặt bít siêu phẳng dạng ô cửa có 6 thanh chặn bên dưới
Pallet nhựa ô cửa 6 thanh chặn
Pallet nhựa ô cửa 6 thanh chặn
Pallet lưu kho Thái Lan nhập khẩu
Pallet lưu kho Thái Lan nhập khẩu
CODE
SIZE (mm)
LOAD (kgs)
WGHT (kgs)
Lift Truck
WML 1012 BVH17
1000x1200x170
4500-1500-600
17.02
Forklift: 4, Bishamon: 4, Stacker: 0
WML 1012 BVSS-3H17
1000x1200x170
6000-2000-1000
20.08
Forklift: 4, Bishamon: 4, Stacker: 0
WML 1112 BVH17
1100x1200x170
4500-1500-600
18.97
Forklift: 4, Bishamon: 4, Stacker: 0
WML 1112 BVSS-3H17
1100x1200x170
6000-2000-1000
22.03
Forklift: 4, Bishamon: 4, Stacker: 0
WML 1212 BVH17
1200x1200x170
4500-1500-600
20.99
Forklift: 4, Bishamon: 4, Stacker: 0
WML 1212 BVSS-3H17
1200x1200x170
6000-2000-1000
24.05
Forklift: 4, Bishamon: 4, Stacker: 0

Pallet nhựa mở 3 thanh chặn mặt bít chống trượt.
Pallet nhựa mặt bít 3 thanh chặn
Pallet nhựa mặt bít 3 thanh chặn
Pallet nhựa lưu kho 1 mặt
Pallet nhựa lưu kho 1 mặt
CODE
SIZE (mm)
LOAD (kgs)
WGHT (kgs)
Lift Truck
EMS 1012 BVSS-6H17
1000x1200x170
6000-2000-1000
20.66
Forklift: 4, Bishamon: 2, Stacker: 2
EMS 1112 BVSS-6H17
1100x1200x170
6000-2000-1000
22.85
Forklift: 4, Bishamon: 2, Stacker: 2
EMS 1212 BVSS-6H17
1200x1200x170
6000-2000-1000
25.18
Forklift: 4, Bishamon: 2, Stacker: 2

Pallet nhựa mở 3 thanh chặn mặt bít siêu phẳng.
Pallet nhựa lưu kho 3 thanh chặn
Pallet nhựa lưu kho 3 thanh chặn
Pallet nhựa Thái Lan nhập khẩu
Pallet nhựa Thái Lan nhập khẩu
CODE
SIZE (mm)
LOAD (kgs)
WGHT (kgs)
Lift Truck
EML 1012 BVSS-6H17
1000x1200x170
6000-2000-1000
20.61
Forklift: 4, Bishamon: 2, Stacker: 2
EML 1112 BVSS-6H17
1100x1200x170
6000-2000-1000
22.81
Forklift: 4, Bishamon: 2, Stacker: 2
EML 1212 BVSS-6H17
1200x1200x170
6000-2000-1000
25.13
Forklift: 4, Bishamon: 2, Stacker: 2

Pallet nhựa 2 mặt dạng pallet mặt bít chống trượt.
Pallet nhựa 2 mặt chống trượt
Pallet nhựa 2 mặt chống trượt
Pallet nhựa nhập khẩu dòng Bravo từ Dino Thailand chuyên dùng lưu kho hàng hóa kiểu Medium Duty Pallet.
Pallet nhựa 2 mặt chống trượt kiểu mặt bít nhập khẩu từ Thái Lan.
CODE
SIZE (mm)
LOAD (kgs)
WGHT (kgs)
Lift Truck
DMS 1012 BVH18
1000x1200x180
4500-1500-700
19.69
Forklift: 4, Bishamon: 0, Stacker: 0
DMS 1012 BVSS-3H18
1000x1200x180
6000-2000-700
22.19
Forklift: 4, Bishamon: 0, Stacker: 0
DMS 1112 BVH18
1100x1200x180
4500-1500-700
21.73
Forklift: 4, Bishamon: 0, Stacker: 0
DMS 1112 BVSS-3H18
1100x1200x180
6000-2000-700
24.5
Forklift: 4, Bishamon: 0, Stacker: 0
DMS 1212 BVH18
1200x1200x180
4500-1500-700
23.9
Forklift: 4, Bishamon: 0, Stacker: 0
DMS 1212 BVSS-3H18
1200x1200x180
6000-2000-700
26.96
Forklift: 4, Bishamon: 0, Stacker: 0

Pallet nhựa mặt bít siêu phẳng dạng pallet 2 mặt.
Pallet nhựa nhập khẩu Thái Lan
Pallet nhựa nhập khẩu Thái Lan
Pallet nhựa mặt phẳng,
Pallet nhựa mặt bít nhập khẩu.
Pallet nhựa 2 mặt chuyên dùng lưu kho hàng hóa kiểu Medium Duty Pallet
CODE
SIZE (mm)
LOAD (kgs)
WGHT (kgs)
Lift Truck
DML 1012 BVH18
1000x1200x180
4500-1500-700
19.58
Forklift: 4, Bishamon: 0, Stacker: 0
DML 1012 BVSS-3H18
1000x1200x180
6000-2000-700
22.06
Forklift: 4, Bishamon: 0, Stacker: 0
DML 1112 BVH18
1100x1200x180
4500-1500-700
21.85
Forklift: 4, Bishamon: 0, Stacker: 0
DML 1112 BVSS-3H18
1100x1200x180
6000-2000-700
24.62
Forklift: 4, Bishamon: 0, Stacker: 0
DML 1212 BVH18
1200x1200x180
4500-1500-700
23.76
Forklift: 4, Bishamon: 0, Stacker: 0
DML 1212 BVSS-3H18
1200x1200x180
6000-2000-700
26.82
Forklift: 4, Bishamon: 0, Stacker: 0

Các sản phẩm nhựa công nghiệp và pallet nhựa tại ANIMEX:
#   Pallet nhựa nhập khẩu Thái Lan one-way;
#   Pallet nhựa hàng nặng nhập khẩu Thái Lan;
#   Pallet nhựa siêu sạch không bám bụi cho ngành dược;
#   Pallet nhựa cao 200mm theo tiêu chuẩn lưu kho thực phẩm Bộ Y Tế;
#   Pallet nhựa chống tràn dầu và hóa chất;
#   Pallet nhựa ngành cao su xuất khẩu;
#   Pallet nhựa chứa cuộn vải và chứa thùng phy – thùng nhựa.

Sản phẩm và dịch vụ kho vận tại ANIMEX:
#   Xe nâng mới 100% diesel / điện / LPG từ 1.5 – 15 tấn;
#   Xe nâng cũ nhập khẩu Nhật Bản;
#   Xe nâng tay Bishamon Nhật Bản;
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng.

ANIMEXPallet Thailand,

0934.172.768 // 0868.960.002
Tags:

Login your Gmail account to comment[ 0 ]