Pallet nhựa lưu kho hàng nặng

Pallet nhựa hàng nặng nhập khẩu Thái Lan,

Heavy Duty Pallet – Dino Pallet Thailand,

Là dòng sản phẩm pallet nhựa siêu bền chuyên dùng lưu kho hàng nặng, các sản phẩm pallet nhựa Heavy Duty Pallet nhập khẩu từ Dino Thailand luôn đảm bảo độ bền và độ ổn định tải trọng tuyệt vời để đáp ứng các nhu cầu lưu trữ hàng hóa lâu dài tại các nhà máy sản xuất công nghiệp.
Pallet lưu kho hàng nặng nhập khẩu
Pallet lưu kho hàng nặng nhập khẩu
Cách kiểm tra thông tin pallet nhựa nhập khẩu Thái Lan:
Pallet: Thể hiện model Pallet, dùng để phân biệt sản phẩm và kiểm tra giá với nhà cung cấp. Phần đuôi của mã nếu có SS-3 hoặc SS-6 thể hiện là pallet có lõi sắt.
Size Pallet: Kích thước pallet tính theo chiều xúc hàng x chiều còn lại x chiều cao.
Load: Là tải trọng tĩnh khi xếp chồng các pallet lên nhau, tải trọng khi xe nâng di chuyển hàng với pallet và tải trọng khi đặt hàng lên kệ kho.
Truck: Hỗ trợ xe nâng hàng làm việc theo các hướng xúc hàng. Forklift – Hand Pallet Truck – Stacker.
Kiểu Pallet: Lưới – Bít là bề mặt pallet dạng lưới hoặc bít. 9 chân là pallet có 9 chân dạng các khối riêng biệt nhô ra. 3 thanh là pallet mặt dưới có 3 thanh chặn, 5 thanh là pallet mặt dưới có 3 thanh chặn, cửa sổ là pallet mặt dưới có dạng ô cửa sổ, 2 mặt là pallet mặt dưới giống với mặt trên và có thể lưu trữ hàng bằng cả 2 mặt.
SIZE (mm)
LOAD (kgs)
Truck
Kiểu Pallet
FHS 2010 SS-1
1000x2000x150
3000-500-500
 2-2-2
Bít, 5 thanh
FHS 2010 SS-2
1000x2000x150
3000-1500-1300
 2-2-2
Bít, 5 thanh
FHS 2012 SS-2
1200x2000x150
3000-1500-1300
 2-2-2
Bít, 5 thanh
FHS 1010 RB
1000x1000x150
4500-1500-0
 4-2-2
Bít, 9 chân
FHS 1010 SS-1
1000x1000x150
4500-2000-0
 4-2-2
Bít, 9 chân
FHS 1012 RB
1000x1200x150
4500-1500-600
 4-2-2
Bít, 9 chân
FHS 1012 SS-1
1000x1200x150
4500-2000-600
 4-2-2
Bít, 9 chân
FHS 1210 RB
1200x1000x150
4500-1500-0
 4-2-2
Bít, 9 chân
FHS 1210 SS-1
1200x1000x150
4500-1500-600
 4-2-2
Bít, 9 chân
FHS 1111 RB
1100x1100x150
4500-1500-600
 4-2-2
Bít, 9 chân
FHS 1212 RB
1200x1200x150
4500-1000-600
 4-2-2
Bít, 9 chân
FHS 1212 SS-1
1200x1200x150
4500-1500-600
 4-2-2
Bít, 9 chân
FHE 1111 RB
1100x1100x150
4500-1500-1000
 4-2-2
Bít, 3 thanh
FHD 1010 RB
1000x1000x180
6000-2000-1000
 4-0-0
Bít, 2 mặt
FHD 1111 RB
1100x1100x180
6000-2000-1000
 4-0-0
Bít, 2 mặt
FHS 1010 RBN
1000x1000x150
4500-1500-1000
 2-2-2
Bít, 3 thanh
FHS 1010 SSN-1
1000x1000x150
4500-2000-1000
 2-2-2
Bít, 3 thanh
FHS 1012 RBN
1000x1200x150
4500-1500-1000
 2-2-2
Bít, 3 thanh
FHS 1012 SSN-1
1000x1200x150
4500-2000-1000
 2-2-2
Bít, 3 thanh
FHS 1210 RBN
1200x1000x150
4500-1000-1000
 2-2-2
Bít, 3 thanh
FHS 1210 SSN -1
1200x1000x150
4500-1500-1000
 2-2-2
Bít, 3 thanh
FHS 1212 RBN
1200x1200x150
4500-1000-1000
 2-2-2
Bít, 3 thanh
FHS 1212 SSN-1
1200x1200x150
4500-1500-1000
 2-2-2
Bít, 3 thanh
EHV 1012 PT
1000x1200x170
6000-2000-1000
 4-2-2
Lưới, 3 thanh
EHV 1212 PT
1200x1200x170
6000-2000-1000
 4-2-2
Lưới, 3 thanh
EHS 1012 PT
1000x1200x170
6000-2000-1000
 4-2-2
Bít, 3 thanh
EHS 1212 PT
1200x1200x170
6000-2000-1000
 4-2-2
Bít, 3 thanh
EHT 1012 RB
1000x1200x170
6000-2000-1000
 4-2-2
Lưới, 3 thanh
EHT 1212 RB
1200x1200x170
6000-2000-1000
 4-2-2
Lưới, 3 thanh
PHV 1012 RB
1000x1200x170
7000-2000-700
 4-4-4
Bít, 9 chân
PHS 1012 RB
1000x1200x170
7000-2000-700
 4-4-4
Bít, 9 chân
PHL 1012 FT
1000x1200x170
7000-2000-700
 4-4-4
Bít, 9 chân
PHV 1212 RB
1200x1200x170
7000-2000-700
 4-4-4
Bít, 9 chân
PHS 1212 RB
1200x1200x170
7000-2000-700
 4-4-4
Bít, 9 chân
PHL 1212 FT
1200x1200x170
7000-2000-700
 4-4-4
Bít, 9 chân
PHV 1012 RBN
1000x1200x170
7000-2000-700
 4-4-4
Bít, 9 chân
PHS 1012 RBN
1000x1200x170
7000-2000-700
 4-4-4
Bít, 9 chân
PHL 1012 FTN
1000x1200x170
7000-2000-700
 4-4-4
Bít, 9 chân
PHV 1212 RBN
1200x1200x170
7000-2000-700
 4-4-4
Bít, 9 chân
PHS 1212 RBN
1200x1200x170
7000-2000-700
 4-4-4
Bít, 9 chân
PHL 1212 FTN
1200x1200x170
7000-2000-700
 4-4-4
Bít, 9 chân
GHV 1012 RB
1000x1200x170
10000-2000-1200
 4-2-2
Bít, 3 thanh
GHS 1012 RB
1000x1200x170
10000-2000-1200
 4-2-2
Bít, 3 thanh
GHV 1212 RB
1200x1200x170
10000-2000-1200
 4-2-2
Bít, 3 thanh
GHS 1212 RB
1200x1200x170
10000-2000-1200
 4-2-2
Bít, 3 thanh
GHV 1012 RBN
1000x1200x170
10000-2000-1200
 4-2-2
Bít, 3 thanh
GHS 1012 RBN
1000x1200x170
10000-2000-1200
 4-2-2
Bít, 3 thanh
GHV 1212 RBN
1200x1200x170
10000-2000-1200
 4-2-2
Bít, 3 thanh
GHS 1212 RBN
1200x1200x170
10000-2000-1200
 4-2-2
Bít, 3 thanh
DHV 1113 RB
1100x1350x165
7000-2000-1000
 4-0-0
Lưới, 2 mặt
DHS 1113 RB
1100x1350x165
7000-2000-1000
 4-0-0
Bít, 2 mặt
EHV 1113 RB
1100x1350x160
4500-1500-800
 4-2-2
Lưới, 3 thanh
EHS 1113 RB
1100x1350x160
4500-1500-800
 4-2-2
Bít, 3 thanh
DHS 1014 RB
1000x1400x140
7000-2000-1000
 2-0-0
Bít, 2 mặt
DHS 1045 RB
1000x1450x140
7000-2000-1000
 2-0-0
Bít, 2 mặt
DHS 1015 RB
1000x1500x140
7000-2000-1000
 2-0-0
Bít, 2 mặt
DHS 1055 RB
1000x1550x170
7000-2000-1000
 2-0-0
Bít, 2 mặt
DHS 1016 RB
1000x1600x140
7000-2000-1000
 2-0-0
Bít, 2 mặt
WHL 1012 HY
1000x1200x160
6000-2000-1000
 4-4-0
Bít, 5 thanh
WHL 1012 HY-SS2
1000x1200x160
6000-2000-1200
 4-4-0
Bít, 5 thanh
WHL 1012 HY-SS4
1000x1200x160
6000-2000-1400
 4-4-0
Bít, 5 thanh
WHL 1111 HY
1100x1100x160
6000-2000-1000
 4-4-0
Bít, 5 thanh
WHL 1111 HY-SS4
1100x1100x160
6000-2000-1200
 4-4-0
Bít, 5 thanh
WHL 1212 HY
1200x1200x160
6000-2000-1000
 4-4-0
Bít, 5 thanh
WHL 1212 HY-SS4
1200x1200x160
6000-2000-1200
 4-4-0
Bít, 5 thanh
WHL 1012 HYWR
1000x1200x160
6000-2000-1000
 4-4-0
Bít, 5 thanh
WHL 1012 HYWR-SS2
1000x1200x160
6000-2000-1200
 4-4-0
Bít, 5 thanh
WHL 1012 HYWR-SS4
1000x1200x160
6000-2000-1400
 4-4-0
Bít, 5 thanh
WHL 1111 HYWR
1100x1100x160
6000-2000-1000
 4-4-0
Bít, 5 thanh
WHL 1111 HYWR-SS4
1100x1100x160
6000-2000-1200
 4-4-0
Bít, 5 thanh
WHL 1212 HYWR
1200x1200x160
6000-2000-1000
 4-4-0
Bít, 5 thanh
WHL 1212 HYWR-SS4
1200x1200x160
6000-2000-1200
 4-4-0
Bít, 5 thanh
EHL 1012 HY
1000x1200x160
6000-1500-1000
 4-4-2
Bít, 3 thanh
EHL 1012 HY-SS2
1000x1200x160
6000-1500-1200
 4-4-2
Bít, 3 thanh
EHL 1012 HY-SS4
1000x1200x160
6000-1500-1400
 4-4-2
Bít, 3 thanh
EHL 1111 HY
1100x1100x160
6000-1500-1000
 4-4-2
Bít, 3 thanh
EHL 1111 HY-SS2
1100x1100x160
6000-1500-1200
 4-4-2
Bít, 3 thanh
EHL 1111 HY-SS4
1100x1100x160
6000-1500-1400
 4-4-2
Bít, 3 thanh
EHL 1212 HY-SS2
1200x1200x160
6000-1500-1000
 4-4-2
Bít, 3 thanh
EHL 1212 HY-SS4
1200x1200x160
6000-1500-1200
 4-4-2
Bít, 3 thanh
EHL 1212 HY-SS6
1200x1200x160
6000-1500-1400
 4-4-2
Bít, 3 thanh
EHL 1012 HYWR
1000x1200x160
6000-1500-1000
 4-4-2
Bít, 3 thanh
EHL 1012 HYWR-SS2
1000x1200x160
6000-1500-1200
 4-4-2
Bít, 3 thanh
EHL 1012 HYWR-SS4
1000x1200x160
6000-1500-1400
 4-4-2
Bít, 3 thanh
EHL 1111 HYWR
1100x1100x160
6000-1500-1000
 4-4-2
Bít, 3 thanh
EHL 1111 HYWR-SS2
1100x1100x160
6000-1500-1200
 4-4-2
Bít, 3 thanh
EHL 1111 HYWR-SS4
1100x1100x160
6000-1500-1400
 4-4-2
Bít, 3 thanh
EHL 1212 HYWR-SS2
1200x1200x160
6000-1500-1000
 4-4-2
Bít, 3 thanh
EHL 1212 HYWR-SS4
1200x1200x160
6000-1500-1200
 4-4-2
Bít, 3 thanh
EHL 1212 HYWR-SS6
1200x1200x160
6000-1500-1400
 4-4-2
Bít, 3 thanh
WHS 1012 HYRB
1000x1200x160
6000-2000-1000
 4-4-0
Bít, 5 thanh
WHS 1012 HY-SS2
1000x1200x160
6000-2000-1200
 4-4-0
Bít, 5 thanh
WHS 1012 HY-SS4
1000x1200x160
6000-2000-1400
 4-4-0
Bít, 5 thanh
WHS 1111 HYRB
1100x1100x160
6000-2000-1000
 4-4-0
Bít, 5 thanh
WHS 1111 HY-SS4
1100x1100x160
6000-2000-1200
 4-4-0
Bít, 5 thanh
WHS 1212 HYRB
1200x1200x160
6000-2000-1000
 4-4-0
Bít, 5 thanh
WHS 1212 HY-SS4
1200x1200x160
6000-2000-1200
 4-4-0
Bít, 5 thanh
WHS 1012 HYWRRB
1000x1200x160
6000-2000-1000
 4-4-0
Bít, 5 thanh
WHS 1012 HYWR-SS2
1000x1200x160
6000-2000-1200
 4-4-0
Bít, 5 thanh
WHS 1012 HYWR-SS4
1000x1200x160
6000-2000-1400
 4-4-0
Bít, 5 thanh
WHS 1111 HYWRRB
1100x1100x160
6000-2000-1000
 4-4-0
Bít, 5 thanh
WHS 1111 HYWR-SS4
1100x1100x160
6000-2000-1200
 4-4-0
Bít, 5 thanh
WHS 1212 HYWRRB
1200x1200x160
6000-2000-1000
 4-4-0
Bít, 5 thanh
WHS 1212 HYWR-SS4
1200x1200x160
6000-2000-1200
 4-4-0
Bít, 5 thanh
EHS 1012 HYRB
1000x1200x160
6000-1500-1000
 4-4-2
Bít, 3 thanh
EHS 1012 HY-SS2
1000x1200x160
6000-1500-1200
 4-4-2
Bít, 3 thanh
EHS 1012 HY-SS4
1000x1200x160
6000-1500-1400
 4-4-2
Bít, 3 thanh
EHS 1111 HYRB
1100x1100x160
6000-1500-1000
 4-4-2
Bít, 3 thanh
EHS 1111 HY-SS2
1100x1100x160
6000-1500-1200
 4-4-2
Bít, 3 thanh
EHS 1111 HY-SS4
1100x1100x160
6000-1500-1400
 4-4-2
Bít, 3 thanh
EHS 1212 HY-SS2
1200x1200x160
6000-1500-1000
 4-4-2
Bít, 3 thanh
EHS 1212 HY-SS4
1200x1200x160
6000-1500-1200
 4-4-2
Bít, 3 thanh
EHS 1212 HY-SS6
1200x1200x160
6000-1500-1400
 4-4-2
Bít, 3 thanh
EHS 1012 HYWRRB
1000x1200x160
6000-1500-1000
 4-4-2
Bít, 3 thanh
EHS 1012 HYWR-SS2
1000x1200x160
6000-1500-1200
 4-4-2
Bít, 3 thanh
EHS 1012 HYWR-SS4
1000x1200x160
6000-1500-1400
 4-4-2
Bít, 3 thanh
EHS 1111 HYWRRB
1100x1100x160
6000-1500-1000
 4-4-2
Bít, 3 thanh
EHS 1111 HYWR-SS2
1100x1100x160
6000-1500-1200
 4-4-2
Bít, 3 thanh
EHS 1111 HYWR-SS4
1100x1100x160
6000-1500-1400
 4-4-2
Bít, 3 thanh
EHS 1212 HYWR-SS2
1200x1200x160
6000-1500-1000
 4-4-2
Bít, 3 thanh
EHS 1212 HYWR-SS4
1200x1200x160
6000-1500-1200
 4-4-2
Bít, 3 thanh
EHS 1212 HYWR-SS6
1200x1200x160
6000-1500-1400
 4-4-2
Bít, 3 thanh
DHV 1012 RB
1000x1200x150
6000-2000-1000
 4-0-0
Lưới, 2 mặt
DHV 1012 SS-3
1000x1200x150
6500-2000-1200
 4-0-0
Lưới, 2 mặt
DHV 1012 SSX-3
1000x1200x150
6500-2000-1200
 4-0-0
Lưới, 2 mặt
DHV 1112 RB
1100x1200x150
6000-2000-1000
 4-0-0
Lưới, 2 mặt
DHV 1112 SS-3
1100x1200x150
6500-2000-1200
 4-0-0
Lưới, 2 mặt
DHV 1112 SSX-3
1100x1200x150
6500-2000-1200
 4-0-0
Lưới, 2 mặt
DHV 1212 RB
1200x1200x150
6000-2000-1000
 4-0-0
Lưới, 2 mặt
DHV 1212 SS-3
1200x1200x150
6500-2000-1200
 4-0-0
Lưới, 2 mặt
DHS 1012 RB
1000x1200x150
6000-2000-1000
 4-0-0
Bít, 2 mặt
DHS 1012 SS-3
1000x1200x150
6500-2000-1200
 4-0-0
Bít, 2 mặt
DHS 1012 SSX-3
1000x1200x150
6500-2000-1200
 4-0-0
Bít, 2 mặt
DHS 1112 RB
1100x1200x150
6000-2000-1000
 4-0-0
Bít, 2 mặt
DHS 1112 SS-3
1100x1200x150
6500-2000-1200
 4-0-0
Bít, 2 mặt
DHS 1112 SSX-3
1100x1200x150
6500-2000-1200
 4-0-0
Bít, 2 mặt
DHS 1212 RB
1200x1200x150
6000-2000-1000
 4-0-0
Bít, 2 mặt
DHS 1212 SS-3
1200x1200x150
6500-2000-1200
 4-0-0
Bít, 2 mặt
DHL 1012 FT
1000x1200x150
6000-2000-1000
 4-0-0
Bít, 2 mặt
DHL 1012 SS-3
1000x1200x150
6500-2000-1200
 4-0-0
Bít, 2 mặt
DHL 1012 SSX-3
1000x1200x150
6500-2000-1200
 4-0-0
Bít, 2 mặt
DHL 1112 FT
1100x1200x150
6000-2000-1000
 4-0-0
Bít, 2 mặt
DHL 1112 SS-3
1100x1200x150
6500-2000-1200
 4-0-0
Bít, 2 mặt
DHL 1112 SSX-3
1100x1200x150
6500-2000-1200
 4-0-0
Bít, 2 mặt
DHL 1212 FT
1200x1200x150
6000-2000-1000
 4-0-0
Bít, 2 mặt
DHL 1212 SS-3
1200x1200x150
6500-2000-1200
 4-0-0
Bít, 2 mặt
WHV 1012 RB
1000x1200x150
6000-2000-1000
 4-4-0
Lưới, cửa sổ
WHV 1012 SS-3
1000x1200x150
6500-2000-1200
 4-4-0
Lưới, cửa sổ
WHV 1012 SSX-3
1000x1200x150
6500-2000-1200
 4-4-0
Lưới, cửa sổ
WHV 1112 RB
1100x1200x150
6000-2000-1000
 4-4-0
Lưới, cửa sổ
WHV 1112 SS-3
1100x1200x150
6500-2000-1200
 4-4-0
Lưới, cửa sổ
WHV 1112 SSX-3
1100x1200x150
6500-2000-1200
 4-4-0
Lưới, cửa sổ
WHV 1212 RB
1200x1200x150
6000-2000-1000
 4-4-0
Lưới, cửa sổ
WHV 1212 SS-3
1200x1200x150
6500-2000-1200
 4-4-0
Lưới, cửa sổ
WHS 1012 RB
1000x1200x150
6000-2000-1000
 4-4-0
Bít, cửa sổ
WHS 1012 SS-3
1000x1200x150
6500-2000-1200
 4-4-0
Bít, cửa sổ
WHS 1012 SSX-3
1000x1200x150
6500-2000-1200
 4-4-0
Bít, cửa sổ
WHS 1112 RB
1100x1200x150
6000-2000-1000
 4-4-0
Bít, cửa sổ
WHS 1112 SS-3
1100x1200x150
6500-2000-1200
 4-4-0
Bít, cửa sổ
WHS 1112 SSX-3
1100x1200x150
6500-2000-1200
 4-4-0
Bít, cửa sổ
WHS 1212 RB
1200x1200x150
6000-2000-1000
 4-4-0
Bít, cửa sổ
WHS 1212 SS-3
1200x1200x150
6500-2000-1200
 4-4-0
Bít, cửa sổ
WHL 1012 FT
1000x1200x150
6000-2000-1000
 4-4-0
Bít, cửa sổ
WHL 1012 SS-3
1000x1200x150
6500-2000-1200
 4-4-0
Bít, cửa sổ
WHL 1012 SSX-3
1000x1200x150
6500-2000-1200
 4-4-0
Bít, cửa sổ
WHL 1112 FT
1100x1200x150
6000-2000-1000
 4-4-0
Bít, cửa sổ
WHL 1112 SS-3
1100x1200x150
6500-2000-1200
 4-4-0
Bít, cửa sổ
WHL 1112 SSX-3
1100x1200x150
6500-2000-1200
 4-4-0
Bít, cửa sổ
WHL 1212 FT
1200x1200x150
6000-2000-1000
 4-4-0
Bít, cửa sổ
WHL 1212 SS-3
1200x1200x150
6500-2000-1200
 4-4-0
Bít, cửa sổ
EHV 1012 SSX-3
1000x1200x150
6500-1200-1200
 4-2-2
Lưới, 3 thanh
EHV 1112 RB
1100x1200x150
6000-1200-800
 4-2-2
Lưới, 3 thanh
EHV 1112 SS-3
1100x1200x150
6500-1200-1200
 4-2-2
Lưới, 3 thanh
EHV 1112 SSX-3
1100x1200x150
6500-1200-1200
 4-2-2
Lưới, 3 thanh
EHV 1212 SS-3
1200x1200x150
6500-1200-1000
 4-2-2
Lưới, 3 thanh
EHV 1212 SS-6
1200x1200x150
6500-1500-1200
 4-2-2
Lưới, 3 thanh
EHS 1012 SSX-3
1000x1200x150
6500-1200-1200
 4-2-2
Bít, 3 thanh
EHS 1112 RB
1100x1200x150
6000-1200-800
 4-2-2
Bít, 3 thanh
EHS 1112 SS-3
1100x1200x150
6500-1200-1200
 4-2-2
Bít, 3 thanh
EHS 1112 SSX-3
1100x1200x150
6500-1200-1200
 4-2-2
Bít, 3 thanh
EHS 1212 SS-3
1200x1200x150
6500-1200-1000
 4-2-2
Bít, 3 thanh
EHS 1212 SS-6
1200x1200x150
6500-1500-1200
 4-2-2
Bít, 3 thanh
EHL 1012 SSX-3
1000x1200x150
6500-1200-1200
 4-2-2
Bít, 3 thanh
EHL 1112 FT
1100x1200x150
6000-1200-800
 4-2-2
Bít, 3 thanh
EHL 1112 SS-3
1100x1200x150
6500-1200-1200
 4-2-2
Bít, 3 thanh
EHL 1112 SSX-3
1100x1200x150
6500-1200-1200
 4-2-2
Bít, 3 thanh
EHL 1212 SS-3
1200x1200x150
6500-1200-1000
 4-2-2
Bít, 3 thanh
EHL 1212 SS-6
1200x1200x150
6500-1500-1200
 4-2-2
Bít, 3 thanh
DHV 1012 RBH18
1000x1200x180
10000-2500-1200
 4-0-0
Lưới, 2 mặt
DHS 1012 RBH18
1000x1200x180
10000-2500-1200
 4-0-0
Bít, 2 mặt
DHL 1012 FTH18
1000x1200x180
10000-2500-1200
 4-0-0
Bít, 2 mặt
DHV 1212 RBH18
1200x1200x180
10000-2500-1200
 4-0-0
Lưới, 2 mặt
DHS 1212 RBH18
1200x1200x180
10000-2500-1200
 4-0-0
Bít, 2 mặt
DHL 1212 FTH18
1200x1200x180
10000-2500-1200
 4-0-0
Bít, 2 mặt
WHV 1012 RBH18
1000x1200x180
10000-2000-1000
 4-4-0
Lưới, cửa sổ
WHV 1012 SS-3H18
1000x1200x180
10000-2000-1500
 4-4-0
Lưới, cửa sổ
WHV 1212 RBH18
1200x1200x180
10000-2000-1000
 4-4-0
Lưới, cửa sổ
WHV 1212 SS-3H18
1200x1200x180
10000-2000-1000/
1500
 4-4-0
Lưới, cửa sổ
WHS 1012 RBH18
1000x1200x180
10000-2000-1000
 4-4-0
Bít, cửa sổ
WHS 1012 SS-3H18
1000x1200x180
10000-2000-1500
 4-4-0
Bít, cửa sổ
WHS 1212 RBH18
1200x1200x180
10000-2000-1000
 4-4-0
Bít, cửa sổ
WHS 1212 SS-3H18
1200x1200x180
10000-2000-1000
/1500
 4-4-0
Bít, cửa sổ
WHL 1012 FTH18
1000x1200x180
10000-2000-1000
 4-4-0
Bít, cửa sổ
WHL 1012 SS-3H18
1000x1200x180
10000-2000-1500
 4-4-0
Bít, cửa sổ
WHL 1212 FTH18
1200x1200x180
10000-2000-1000
 4-4-0
Bít, cửa sổ
WHL 1212 SS-3H18
1200x1200x180
10000-2000-1000
/1500
 4-4-0
Bít, cửa sổ
EHV 1012 RBH18
1000x1200x180
8000-1500-1000
 4-2-2
Lưới, 3 thanh
EHV 1012 SS-3H18
1000x1200x180
8000-1500-1200
 4-2-2
Lưới, 3 thanh
EHV 1212 RBH18
1200x1200x180
8000-1500-1000
 4-2-2
Lưới, 3 thanh
EHV 1212 SS-3H18
1200x1200x180
8000-1500-1200
 4-2-2
Lưới, 3 thanh
EHS 1012 RBH18
1000x1200x180
8000-1500-1000
 4-2-2
Bít, 3 thanh
EHS 1012 SS-3H18
1000x1200x180
8000-1500-1200
 4-2-2
Bít, 3 thanh
EHS 1212 RBH18
1200x1200x180
8000-1500-1000
 4-2-2
Bít, 3 thanh
EHS 1212 SS-3H18
1200x1200x180
8000-1500-1200
 4-2-2
Bít, 3 thanh
EHL 1012 FTH18
1000x1200x180
8000-1500-1000
 4-2-2
Bít, 3 thanh
EHL 1012 SS-3H18
1000x1200x180
8000-1500-1200
 4-2-2
Bít, 3 thanh
EHL 1212 FTH18
1200x1200x180
8000-1500-1000
 4-2-2
Bít, 3 thanh
EHL 1212 SS-3H18
1200x1200x180
8000-1500-1200
 4-2-2
Bít, 3 thanh
WHV 1012 RBH20
1000x1200x200
10000-2000-1200
 4-4-0
Lưới, cửa sổ
WHV 1012 SS-3H20
1000x1200x200
10000-2000-1500
 4-4-0
Lưới, cửa sổ
WHV 1212 RBH20
1200x1200x200
10000-2000-1200
 4-4-0
Lưới, cửa sổ
WHV 1212 SS-3H20
1200x1200x200
10000-2000-1000
/1500
 4-4-0
Lưới, cửa sổ
WHS 1012 RBH20
1000x1200x200
10000-2000-1200
 4-4-0
Bít, cửa sổ
WHS 1012 SS-3H20
1000x1200x200
10000-2000-1500
 4-4-0
Bít, cửa sổ
WHS 1212 RBH20
1200x1200x200
10000-2000-1200
 4-4-0
Bít, cửa sổ
WHS 1212 SS-3H20
1200x1200x200
10000-2000-1000
/1500
 4-4-0
Bít, cửa sổ
WHL 1012 FTH20
1000x1200x200
10000-2000-1200
 4-4-0
Bít, cửa sổ
WHL 1012 SS-3H20
1000x1200x200
10000-2000-1500
 4-4-0
Bít, cửa sổ
WHL 1212 FTH20
1200x1200x200
10000-2000-1200
 4-4-0
Bít, cửa sổ
WHL 1212 SS-3H20
1200x1200x200
10000-2000-1000
/1500
 4-4-0
Bít, cửa sổ
EHV 1012 RBH20
1000x1200x200
8000-1500-1000
 4-2-2
Lưới, 3 thanh
EHV 1012 SS-3H20
1000x1200x200
8000-1500-1200
 4-2-2
Lưới, 3 thanh
EHV 1212 RBH20
1200x1200x200
8000-1500-1000
 4-2-2
Lưới, 3 thanh
EHV 1212 SS-3H20
1200x1200x200
8000-1500-1200
 4-2-2
Lưới, 3 thanh
EHS 1012 RBH20
1000x1200x200
8000-1500-1000
 4-2-2
Bít, 3 thanh
EHS 1012 SS-3H20
1000x1200x200
8000-1500-1200
 4-2-2
Bít, 3 thanh
EHS 1212 RBH20
1200x1200x200
8000-1500-1000
 4-2-2
Bít, 3 thanh
EHS 1212 SS-3H20
1200x1200x200
8000-1500-1200
 4-2-2
Bít, 3 thanh
EHL 1012 FTH20
1000x1200x200
8000-1500-1000
 4-2-2
Bít, 3 thanh
EHL 1012 SS-3H20
1000x1200x200
8000-1500-1200
 4-2-2
Bít, 3 thanh
EHL 1212 FTH20
1200x1200x200
8000-1500-1000
 4-2-2
Bít, 3 thanh
EHL 1212 SS-3H20
1200x1200x200
8000-1500-1200
 4-2-2
Bít, 3 thanh
WHV 1012 RBN
1000x1200x150
6000-2000-1000
 4-4-0
Lưới, cửa sổ
WHV 1012 SSN-3
1000x1200x150
6500-2000-1200
 4-4-0
Lưới, cửa sổ
WHV 1012 SSNX-3
1000x1200x150
6500-2000-1200
 4-4-0
Lưới, cửa sổ
WHV 1112 RBN
1100x1200x150
6000-2000-1000
 4-4-0
Lưới, cửa sổ
WHV 1112 SSN-3
1100x1200x150
6500-2000-1200
 4-4-0
Lưới, cửa sổ
WHV 1112 SSNX-3
1100x1200x150
6500-2000-1200
 4-4-0
Lưới, cửa sổ
WHV 1212 RBN
1200x1200x150
6000-2000-1000
 4-4-0
Lưới, cửa sổ
WHV 1212 SSN-3
1200x1200x150
6500-2000-1200
 4-4-0
Lưới, cửa sổ
WHS 1012 RBN
1000x1200x150
6000-2000-1000
 4-4-0
Bít, cửa sổ
WHS 1012 SSN-3
1000x1200x150
6500-2000-1200
 4-4-0
Bít, cửa sổ
WHS 1012 SSNX-3
1000x1200x150
6500-2000-1200
 4-4-0
Bít, cửa sổ
WHS 1112 RBN
1100x1200x150
6000-2000-1000
 4-4-0
Bít, cửa sổ
WHS 1112 SSN-3
1100x1200x150
6500-2000-1200
 4-4-0
Bít, cửa sổ
WHS 1112 SSNX-3
1100x1200x150
6500-2000-1200
 4-4-0
Bít, cửa sổ
WHS 1212 RBN
1200x1200x150
6000-2000-1000
 4-4-0
Bít, cửa sổ
WHS 1212 SSN-3
1200x1200x150
6500-2000-1200
 4-4-0
Bít, cửa sổ
WHL 1012 FTN
1000x1200x150
6000-2000-1000
 4-4-0
Bít, cửa sổ
WHL 1012 SSN-3
1000x1200x150
6500-2000-1200
 4-4-0
Bít, cửa sổ
WHL 1012 SSNX-3
1000x1200x150
6500-2000-1200
 4-4-0
Bít, cửa sổ
WHL 1112 FTN
1100x1200x150
6000-2000-1000
 4-4-0
Bít, cửa sổ
WHL 1112 SSN-3
1100x1200x150
6500-2000-1200
 4-4-0
Bít, cửa sổ
WHL 1112 SSNX-3
1100x1200x150
6500-2000-1200
 4-4-0
Bít, cửa sổ
WHL 1212 FTN
1200x1200x150
6000-2000-1000
 4-4-0
Bít, cửa sổ
WHL 1212 SSN-3
1200x1200x150
6500-2000-1200
 4-4-0
Bít, cửa sổ
WHV 1012 RBNH18
1000x1200x180
10000-2000-1000
 4-4-0
Lưới, cửa sổ
WHV 1012 SSN-3H18
1000x1200x180
10000-2000-1500
 4-4-0
Lưới, cửa sổ
WHV 1212 RBNH18
1200x1200x180
10000-2000-1000
 4-4-0
Lưới, cửa sổ
WHV 1212 SSN-3H18
1200x1200x180
10000-2000-1000
/1500
 4-4-0
Lưới, cửa sổ
WHS 1012 RBNH18
1000x1200x180
10000-2000-1000
 4-4-0
Bít, cửa sổ
WHS 1012 SSN-3H18
1000x1200x180
10000-2000-1500
 4-4-0
Bít, cửa sổ
WHS 1212 RBNH18
1200x1200x180
10000-2000-1000
 4-4-0
Bít, cửa sổ
WHS 1212 SSN-3H18
1200x1200x180
10000-2000-1000
/1500
 4-4-0
Bít, cửa sổ
WHL 1012 FTNH18
1000x1200x180
10000-2000-1000
 4-4-0
Bít, cửa sổ
WHL 1012 SSN-3H18
1000x1200x180
10000-2000-1500
 4-4-0
Bít, cửa sổ
WHL 1212 FTNH18
1200x1200x180
10000-2000-1000
 4-4-0
Bít, cửa sổ
WHL 1212 SSN-3H18
1200x1200x180
10000-2000-1000
/1500
 4-4-0
Bít, cửa sổ
WHV 1012 RBNH20
1000x1200x200
10000-2000-1000
 4-4-0
Lưới, cửa sổ
WHV 1012 SSN-3H20
1000x1200x200
10000-2000-1500
 4-4-0
Lưới, cửa sổ
WHV 1212 RBNH20
1200x1200x200
10000-2000-1000
 4-4-0
Lưới, cửa sổ
WHV 1212 SSN-3H20
1200x1200x200
10000-2000-1000
/1500
 4-4-0
Lưới, cửa sổ
WHS 1012 RBNH20
1000x1200x200
10000-2000-1000
 4-4-0
Bít, cửa sổ
WHS 1012 SSN-3H20
1000x1200x200
10000-2000-1500
 4-4-0
Bít, cửa sổ
WHS 1212 RBNH20
1200x1200x200
10000-2000-1000
 4-4-0
Bít, cửa sổ
WHS 1212 SSN-3H20
1200x1200x200
10000-2000-1000
/1500
 4-4-0
Bít, cửa sổ
WHL 1012 FTNH20
1000x1200x200
10000-2000-1000
 4-4-0
Bít, cửa sổ
WHL 1012 SSN-3H20
1000x1200x200
10000-2000-1500
 4-4-0
Bít, cửa sổ
WHL 1212 FTNH20
1200x1200x200
10000-2000-1000
 4-4-0
Bít, cửa sổ
WHL 1212 SSN-3H20
1200x1200x200
10000-2000-1000
/1500
 4-4-0
Bít, cửa sổ


Hiện tại nhà sản xuất pallet nhựa Dino Thái Lan có tới hơn 500 mẫu khuôn hỗ trợ cho ra 500 mã sản phẩm pallet khác nhau và luôn có phát sinh các mẫu mới hằng năm. Với một số lượng mẫu khuôn lớn, chúng tôi cam kết sẽ đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng về sản phẩm pallet nhựa.